Pametna kuća d.o.o.


Popovićeva 8, 10 000 Zagreb
Pametna kuća d.o.o.

Tel. +385 1 2332 111
OIB:33650879020
Žiro račun: 2340009-1110496781

Marko Matijević, osnivač portala i glavni urednik

Ivan Božić, novinar

Anton Mezulić, novinar i video snimatelj

Joško Matić, kolumnist

Jelena Pervan, novinarka

Marina Šimunić, novinarka