Vijesti

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje objavio je ispitne kataloge za državnu maturu 2016./2017. među kojima se našao i katalog za ispit iz Hrvatskog jezika. Ovaj je ispit dio obaveznog predmeta i piše se na dvije razine. 

[MATURA '17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što se očekuje na obje razine

Viša razina Hrvatskog jezika usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije, dok je niža razina ispita usklađena s programom najmanjom satnicom četverogodišnjih strukovnih škola. Evo što pristupnike državnoj maturi očekuje u ispitnom dijelu. Više o eseju na maturi možete pročitati na ovoj poveznici.

Hrvatski jezik viša razina

Ispitom iz Hrvatskoga jezika ispituju se književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja, razumijevanje književnoga teksta i upotreba hrvatskoga standardnog jezika. 

Državna matura iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini ju jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna cjelina Književnost i jezik i čine ju skupine zadataka zatvorenoga tipa.

Pristupnik mora pristupiti i prvomu i drugomu dijelu ispita. Ocjena u ispitu državne mature iz Hrvatskoga jezika izvodi se na temelju zbroja bodova postignutih u obama dijelovima ispita. 

Što se školskog eseja tiče, pristupnik treba napisati školski esej na temelju polaznoga teksta ili polaznih tekstova. Školski esej mora imati najmanje 400 riječi, a kao i dosadašnjih godina na državnoj maturi može biti ponuđen jedan od tri vrste eseja: raspravljački, interpretativni ili usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova.

Druga ispitna cjelina sastoji se od ukupno 80 zadataka, a odnose se na književnost i jezik. Ispit iz Hrvatskoga jezika traje ukupno 260 minuta. Prva ispitna cjelina koja se odnosi na pisanje eseja provodi se vremenski odvojeno od druge ispitne cjeline i traje ukupno 160 minuta. Drugi dio u kojem se putem zadataka ispituje znanje iz jezika i književnosti traje ukupno 100 minuta. 

[MATURA '17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što se očekuje na obje razine
Struktura ispitne cjeline Književnost i jezik A razina

Hrvatski jezik, niža razina

Ispitom iz Hrvatskoga jezika na nižoj razini ispituju se književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja, razumijevanje književnoga teksta i upotreba hrvatskoga standardnog jezika. 

Kao i na višoj razini, ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina. Prva je ispitna cjelina Školski esej i čini ju jedan zadatak otvorenoga tipa. Druga je ispitna cjelina Književnost i jezik i čine ju skupine zadataka zatvorenoga tipa.

Iako u manjem obujmu težine i na nižoj razini školski esej sastoji se od tri moguće vrste: raspravljački, interpretativni ili usporedna raščlamba dvaju ili više tekstova. Pristupnik treba napisati školski esej na temelju polaznoga teksta ili polaznih tekstova. Školski esej mora imati najmanje 50 riječi manje od A razine, što bi značili najmanje 350 riječi. Također, drugi dio ispitne cjeline kojim se ispituje znanje književnosti i jezika kao i na A razini ima ukupno 80 zadataka i donosi ukupno 80 bodova. 

Ispit se također piše 260 minuta, a svim se pristupnicima savjetuje Za postizanje uspjeha na ispitu pristupnicima se savjetuje poznavanje Ispitnoga kataloga, poznavanje ispitnih cjelina te primjera zadataka, poznavanje ispitnih djela, poznavanje materijala koje je objavio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja te rješavanje oglednoga primjera ispita.  

[MATURA '17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što se očekuje na obje razine
Struktura ispitne cjeline Književnost i jezik B razina

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.