Vijesti

Osim ispitnih kataloga iz obaveznih predmeta, iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje objavili su i ispitne kataloge iz izbornih predmeta. Izdvojili smo najvažnije informacije koje su pristupnicima ispita iz Fizike na državnoj maturi potrebne.

[MATURA '17] Provjerite ispitni katalog iz Fizike za nadolazeću maturu

Fizika kao izborni predmet jedan je od najtraženijih ispita na državnoj maturi koji se piše. Prošle školske godine gotovo 10 tisuća pritupnika prijavilo je ovaj predmet na maturi. Ispitom iz Fizike provjerava se znanje iz nekoliko važnih područja tog predmeta važnih za upis na željeni fakultet. 

Područja ispitivanja

Ispitom iz Fizike provjerava se dostignuta razina znanja i kompetencija pristupnika u pet područja ispitivanja koja uključuju: Mehaniku,Termodinamiku, Elektromagnetizam, Titranje, valovi i optika, Modernu fiziku te Primjena matematičkih i eksperimentalnih znanja i vještina. 

Tako primjerice od u području Primjene matematičkih i eksperimentalnih znanja i vještina pristupnik treba znati, odnosno moći: pravilno upotrebljavati fizikalne veličine i njihove SI mjerne jedinice, osmisliti jednostavne pokuse i mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate te primijeniti osnovna matematička znanja u kontekstu fizike. 

Ispit ukupno sadrži 37 zadataka, a podijeljen je prema vrsti zadataka koji se odnose na zadatke zatvorenog tipa te zadatke otvorenog tipa, odnosno dopunjavanja, kratkoga odgovora i produženoga odgovora  

Trajanje ispita

Ispit iz Fizike vremenski je jedinstvena cjelina, a traje ukupno 180 minuta. Prva ispitna cjelina sastoji se od 25 zadataka višestrukoga izbora. Svaki točno označen odgovor u zadatcima višestrukoga izbora donosi jedan bod. Uspješnim rješavanjem prve ispitne cjeline pristupnik može ostvariti maksimalno 25 bodova. 

Druga ispitna cjelina sastoji se od dvanaest zadataka otvorenoga tipa. Uspješnim rješavanjem druge ispitne cjeline pristupnik može ostvariti maksimalno 35 bodova. 

Prema bodovnom udjelu, na državnoj maturi iz Fizike najviše se vrednuju zadaci otvorenog tipa, dok je od gradiva najzastupljenije područje Elektromagnetizma i Mehanike. 

Tijekom ispita iz Fizike dopuštena je upotreba uobičajenoga pribora za pisanje kemijske olovke kojom se piše plavom ili crnom bojom, pribora za crtanje (grafitne olovke, trokuta, ravnala i šestara) i znanstvenoga džepnog računala. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala. Kako biste se što bolje pripremili za državnu maturu, riješite kvizove koji se nalaze ovdje.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.