Vijesti

S današnjim danom kreće postupak prijave ispita državne mature za one koji joj moraju ili žele pristupiti. Prijave će biti otvorene sve do 15. veljače 2017. godine, postupak prijave u sustav različit je za pojedine kategorije kandidata te je važno pridržavati se uputa koje su dostupne u nastavku ovog članka.

Važne upute za sve koji prijavljuju državnu maturu ove godine

Danas kreće prijava ispita državne mature, a ispite će pristupnici moći prijavljivati sve do 15. veljače. Iako se ispiti provode istovremeno za sve pristupnike, postupak prijave nije jednak za sve pristupnike.

Različite su upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja, za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih, za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili završavaju u inozemstvu ili su strani državljani te za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2016. godine.

Upute učenicima u redovnom sustavu obrazovanja

Učenici koji u ovoj školskoj godini završavaju najmanje četverogodišnje/petogodišnje srednje obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koje im dodjeljuje administrator imenika škole.

Kada se učenik prvi put prijavi u sustav na mrežnoj stranici Postani student sa svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom), treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-porukom primiti PIN i TAN. PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može zatražiti slanje PIN-a i TAN-a ispitnomu koordinatoru. Preporučuje se učenicima da ispravnost TAN-a što prije provjere nakon prijave u sustav pod poveznicom Moji podatci / Osnovni podatci.

Ako je korisnička oznaka ili lozinka izgubljena ili nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka. Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-poruke sadržaja OPET na broj 666 555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.

Ako je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, a učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnu stranicu Postani student, potrebno je problem prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr ili telefonom na broj: 01/4501-899.

Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti prijave studijskih programa.

Važna napomena: Kako bi učenici zadovoljili sve uvjete i ostvarili pravo pisanja prijavljenih ispita trebaju u propisanim rokovima prijaviti ispite i izvršiti ostale obveze koje su detaljno opisane u Priručniku za učenike koji u školskoj godini 2016./2017. završavaju 4. razred srednjih škola/5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj.

Upute za ostale skupine pristupnika dostupne su u dokumentima u nastavku.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.