Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr IZRAČUNAJ SVOJE BODOVE!
Upisi u srednje

Već smo vas izvijestili o tome da preko odobrenih državnih i međunarodnih natjecanja u znanju ili sportu, možete ostvariti dodatne bodove ili čak izravan upis u srednju. Međutim, na dodatne bodove imaju pravo još neke skupine kandidata, zbog svoga zdravstvenog, ekonomskog i socijalnog položaja. Djeca državnih službenika koji su bili na privremenom boravku u inozemstvu imaju pak pravo na izravan upis.

Ovi učenici imaju pravo na dodatne bodove za upis u srednju

Naime, kako propisuje 'Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole' (u daljnjem tekstu: Pravilnik) nekoliko skupina učenika imaju pravo na poseban oblik vrednovanja bodova za upis u srednju.

To su:

- kandidati sa zdravstvenim teškoćama

- kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

- kandidati za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

- kandidati s hrvatskim državljanstvom, a čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

Kandidati sa zdravstvenim ili socio-ekonomskim teškoćama imaju pravo na dodatni bod

Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je onaj koji je završio osnovnu školu po redovnom planu i programu, a kojemu su problemi sa zdravljem ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata u školi i/ili mu tako značajno suzili mogući izbor srednjoškolskog obrazovnog programa. Kao takvom, a kako propisuje članak 19. stavak 2, Pravilnika, dodaje mu se jedan bod na ostvareni broj bodova.

Kako se ostvaruje pravo na taj dodatni bod, propisuje stavak 3, članka 19. Pravilnika.

Dodatni bod na ukupno ostvarene, dobiva i kandidat koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi.

Takav kandidat je onaj:

- koji živi uz jednog i/ili oba roditelja s dugotrajnom i teškom bolesti

- koji živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama

- koji živi uz samohranog roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi

- kojemu je jedan roditelj preminuo

- koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb

Za ostvarivanje dodatnog boda kandidat prilaže dokumente koje propisuje stavak 3, članka 20. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole. 

Djeci državnih službenika s privremenim boravkom u inozemstvu izravan upis

Na dva boda prema istom Pravilniku imaju pravo pripadnici romske nacionalne manjine, koji žive u uvjetima, koji su mogli nepovoljno utjecati na njihov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na ostvareni broj bodova. Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge. 

S druge strane, kandidati hrvatski državljani, čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih četiriju razreda prethodnoga obrazovanja školovali u inozemstvu, imaju pravo na izravan upis u srednju. (ako škola ima dodatni ispit sposobnosti i darovitosti, onda i njega moraju položiti)

Svoje pravo na izravan upis ostvaruju prilaganjem dokumenata propisanih stavkom 2, članka 22. Pravilnika.

Ispod u dokumentu se nalazi Pravilnik pa od članka 18. do 22. možete doznati i ostale detalje o ostvarivanju prava na dodatne bodove odnosno izravan upis.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.