Tip: Grad:
Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb

Objavljeno 17.05.2012 09:15 piše srednja.hr

Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Zagreb

Bodovi:

-

Predmeti za upis:

-

Smjerovi:

- Kuhar

- Slastičar

- Krojač

- Autolimar

- Bravar

- Pomoćni kuhar/slastičar, autolimar i bravar

Zašto upisati tu školu:

Škola se trudi učenicima osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignuća. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Dostignuća:

Učenici su uključeni u razna sportska natjecanja. Zadnje četiri godine su prvaci u 1.ligi malog nogometa gluhih.

 Učionice/Igrališta - Dvorane:

Škola posjeduje laboratorije, razne radionice i partikume. Vanjsko igralište, dvorane i prostorije opremljene svim potrebnim pomagalima za osobe s poteškoćama u razvoju.

Posebnosti:

Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada  izražava se osobito u praćenju i omogućavanju učenicima da razviju individualne sklonosti i  kompetencije, profesionalnom informiranju učenika, skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika, pomoći nastavnicima u njihovu radu s učenicima te suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika.

U školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika. Nastava se odvija putem predavanja, praktične nastave, stručne prakse, vježbi i seminara prema nastavnom planu i programu. Izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima. Stručna praksa, praktična nastava i vježbe izvode se u laboratorijima, praktikumima, radionicama.Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr IZRAČUNAJ SVOJE BODOVE!

Glasova: 0 Ocjena: -

Ocjene

-
Kvaliteta nastave
-
Opremljenost učionica
-
Knjižnica
-
Izvannastavne aktivnosti
-
Dostupnost interneta
-
Prostori za druženje
-
Mogućnosti zapošljavanja
-
Preporuka upisa

Profesori

# Ime i prezime Škola Predmet Grad Ocjena
Dodaj profesora

Događaji:

Nisu pronađeni događaji za navedeno razdoblje.


Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.