Vijesti

Temeljem natječaja za Erasmus + razmjenu, koji je sveučilište u Zagrebu objavilo početkom ožujka, Fakultetska povjerenstva izradila su rang-liste studenata. Financijska potpora odobrena je temeljem rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava.

Sveučilište u Zagrebu objavilo rezultate natječaja za Erasmus razmjenu

Agencija za mobilnost i programe EU odlukom je odobrila projekt i sredstva ranije 14. travnja, 2017. Prema tome, u rezultatima natječaja raspodijeljena su konačna i ukupna odobrena sredstva za aktivnost studijski boravak za Sveučilište u Zagrebu.

Rezultati se nalaze u tablicama,  posebno za svaku sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu, na ovoj poveznici

Studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.

Na temelju Rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom u roku u kojem to ciljno sveučilište traži. 

Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu: 

1. pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i financiranog studenta ili
2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu (ne plaćaju troškove školarine na stranom sveučilištu). 

Sveučilište napominje kako su rang listu studenata izradila su fakultetska povjerenstva, te moli studente da se za sva pitanja vezano za odabir i rang listu obrate isključivo svom fakultetu/akademiji. Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom, a o žalbi odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku, dok žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. 

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u 'Uputama studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2017./18.', te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte. 

Dodatne napomene vezane uz razmjenu, kao i više o financijskoj potpori te načinu odustajanja od razmjene, možete pročitati u dokumentu koji slijedi.

Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.