Tip: Sveučilište: Fakultet:
Poz. Fakultet Sveučilište Ocjena
1 Andrássy Universität Budapest -
2 Visoka škola za sigurnost Privatne visoke škole Zagreb 3,9
3 Visoko gospodarsko učilište Križevci -
4 Teološki fakultet 'Matija Vlačić Ilirik' Privatna sveučilišta Zagreb -
5 Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 4,3
6 Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 4,0
7 Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatna visoka škola za komunikacijski menadžment 4,3
8 Visoka tehnička škola u Bjelovaru Privatne visoke škole Bjelovar 3,8
9 Visoka tehnička škola u Puli Privatne visoke škole Pula -
10 IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb Privatne visoke škole Zagreb -
11 ACMT: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 3,9
12 RRiF Visoka škola za financijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb -
13 Visoka poslovna škola 'Libertas' Privatne visoke škole Zagreb 3,6
14 Visoka poslovna škola Utilus Privatne visoke škole Zagreb -
15 Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3,6
16 Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Privatne visoke škole Zagreb 3,8
17 Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos Privatne visoke škole Zagreb -
18 Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo Privatne visoke škole Zagreb 3,3
19 Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4,2
20 VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Privatne visoke škole Zagreb 4,3
21 Zagrebačka Škola ekonomije i managmenta: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 4,3
22 Visoka škola za poslovanje i upravljanje 'Baltazar Adam Krčelić' Privatne visoke škole Zaprešić 3,1
23 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Rijeka -
24 Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira Split 4,3
25 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovniku -
26 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Akvakultura Sveučilište u Dubrovniku -
27 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Ekonomija Sveučilište u Dubrovniku -
28 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Mediji i kultura društva Sveučilište u Dubrovniku -
29 Sveučilište u Dubrovniku, Studij nautike Sveučilište u Dubrovniku -
30 Sveučilište u Dubrovniku, Studij sestrinstva Sveučilište u Dubrovniku -
31 Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,3
32 Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,0
33 Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,1
34 Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,3
35 Sveučilište u Osijeku, Odjel za biologiju Sveučilište u Osijeku 3,8
36 Sveučilište u Osijeku, Odjel za fiziku Sveučilište u Osijeku -
37 Sveučilište u Osijeku, Odjel za kemiju Sveučilište u Osijeku 2,3
38 Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Sveučilište u Osijeku 3,6
39 Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Osijeku -
40 Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilište u Osijeku 1,9
41 Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište u Osijeku 3,5
42 Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet Sveučilište u Osijeku -
43 Sveučilište u Osijeku, Učiteljski fakultet Sveučilište u Osijeku -
44 Sveučilište u Osijeku, Umjetnička akademija Sveučilište u Osijeku 3,7
45 Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Osijeku 4,0
46 Sveučilište u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam Sveučilište u Puli 1,2
47 Sveučilište u Puli, Odjel za glazbu Sveučilište u Puli -
48 Sveučilište u Puli, Odjel za humanističke znanosti Sveučilište u Puli -
49 Sveučilište u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište u Puli 2,3
50 Sveučilište u Puli, Odjel za studij na talijanskom jeziku Sveučilište u Puli -
51 Sveučilište u Puli, Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru Sveučilište u Puli -
52 Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci -
53 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci -
54 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci 3,1
55 Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci -
56 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 3,9
57 Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci 2,7
58 Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci 3,4
59 EFST: Ekonomski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,1
60 FESB: Fakultet eletrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Sveučilište u Splitu 3,8
61 FFST: Filozofski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,7
62 GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 3,6
63 KBF-ST: Katoličko-bogoslovni fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 4,1
64 KTF-ST: Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu -
65 MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,7
66 MORE-UNIST: Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu Sveučilište u Splitu -
67 PFST: Pomorski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu -
68 PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 1,9
69 PRAVST: Pravni fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 2,5
70 UMAS: Umjetnička akademija u Splitu Sveučilište u Splitu -
71 Sveučilište u Zadru Sveučilište u Zadru 3,9
72 Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku Sveučilište u Zadru 1,7
73 Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru 3,6
74 Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilište u Zadru 2,7
75 Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru -
76 Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru -
77 Sveučilište u Zadru, Odjel za filologiju Sveučilište u Zadru -
78 Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 3,1
79 Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 3,7
80 Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju Sveučilište u Zadru 3,2
81 Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku Sveučilište u Zadru 2,7
82 Sveučilište u Zadru, Odjel za hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru -
83 Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilište u Zadru 1,4
84 Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilište u Zadru 3,7
85 Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku Sveučilište u Zadru -
86 Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilište u Zadru -
87 Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 1,8
88 Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest Sveučilište u Zadru -
89 Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 3,2
90 Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru 2,9
91 Sveučilište u Zadru, Odjel za ruski jezik i književnost Sveučilište u Zadru -
92 Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju Sveučilište u Zadru -
93 Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 3,4
94 Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijeske znanosti Sveučilište u Zadru -
95 Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije Sveučilište u Zadru -
96 Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel Sveučilište u Zadru 3,1
97 ADU: Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
98 AF: Arhitektonski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
99 AGR: Agronomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,4
100 ALU: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
101 EFZG: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,7
102 ERF: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
103 FBF: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 2,7
104 FER: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu 4,3
105 FFZG: Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 3,5
106 FKIT: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu 2,7
107 FOI: Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu 4,2
108 FPZ: Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu 2,5
109 FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3,6
110 FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 4,3
111 GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
112 GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu -
113 Građevinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
114 GRF: Grafički fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,7
115 Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu 3,8
116 KBF: Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
117 KIF: Kineziološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,3
118 MEF: Medicinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
119 MUZA: Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu -
120 PBF: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,3
121 PMF: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
122 Pravni fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,8
123 RGNF: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
124 SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1,3
125 SIMET: Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
126 SUMFAK: Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,1
127 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
128 TTF: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,0
129 Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu -
130 Visoka poslovna škola Višnjan Visoka poslovna škola Višnjan -
131 Visoko evanđeosko teološko učilište Visoka učilišta Osijek -
132 Filozofski fakultet Družbe Isusove Zagreb 3,8
133 Vojno učilište Petar Zrinski Zagreb -
134 Tehničko veleučilište Zagreb 3,1
135 Učiteljski fakultet Zagreb 4,2
136 Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold Zagreb -
137 Visoka škola Nikola Šubić Zrinski Zagreb -
138 Zdravstveno veleučilište Zagreb 4,3