Tip: Sveučilište: Fakultet:
Poz. Fakultet Sveučilište Ocjena
1 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Rijeka -
2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilište u Dubrovniku -
3 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Akvakultura Sveučilište u Dubrovniku -
4 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Ekonomija Sveučilište u Dubrovniku -
5 Sveučilište u Dubrovniku, Studij Mediji i kultura društva Sveučilište u Dubrovniku -
6 Sveučilište u Dubrovniku, Studij nautike Sveučilište u Dubrovniku -
7 Sveučilište u Dubrovniku, Studij sestrinstva Sveučilište u Dubrovniku -
8 Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,3
9 Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,0
10 Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,1
11 Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilište u Osijeku 3,3
12 Sveučilište u Osijeku, Odjel za biologiju Sveučilište u Osijeku 3,8
13 Sveučilište u Osijeku, Odjel za fiziku Sveučilište u Osijeku -
14 Sveučilište u Osijeku, Odjel za kemiju Sveučilište u Osijeku 2,3
15 Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku Sveučilište u Osijeku 3,6
16 Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Sveučilište u Osijeku -
17 Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet Sveučilište u Osijeku 1,9
18 Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište u Osijeku 3,5
19 Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet Sveučilište u Osijeku -
20 Sveučilište u Osijeku, Učiteljski fakultet Sveučilište u Osijeku -
21 Sveučilište u Osijeku, Umjetnička akademija Sveučilište u Osijeku 3,7
22 Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Sveučilište u Osijeku 4,0
23 Sveučilište u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam Sveučilište u Puli 1,2
24 Sveučilište u Puli, Odjel za glazbu Sveučilište u Puli -
25 Sveučilište u Puli, Odjel za humanističke znanosti Sveučilište u Puli -
26 Sveučilište u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište u Puli 2,3
27 Sveučilište u Puli, Odjel za studij na talijanskom jeziku Sveučilište u Puli -
28 Sveučilište u Puli, Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru Sveučilište u Puli -
29 Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilište u Rijeci -
30 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci -
31 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci 3,1
32 Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci -
33 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 3,9
34 Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci 2,7
35 Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci 3,4
36 EFST: Ekonomski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,1
37 FESB: Fakultet eletrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu Sveučilište u Splitu 3,8
38 FFST: Filozofski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,7
39 GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 3,6
40 KBF-ST: Katoličko-bogoslovni fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 4,1
41 KTF-ST: Kemijsko tehnološki fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu -
42 MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 3,7
43 MORE-UNIST: Sveučilišni odjel za studije mora u Splitu Sveučilište u Splitu -
44 PFST: Pomorski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu -
45 PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 1,9
46 PRAVST: Pravni fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 2,5
47 UMAS: Umjetnička akademija u Splitu Sveučilište u Splitu -
48 Sveučilište u Zadru Sveučilište u Zadru 3,9
49 Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku Sveučilište u Zadru 1,7
50 Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru 3,6
51 Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilište u Zadru 2,7
52 Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru -
53 Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilište u Zadru -
54 Sveučilište u Zadru, Odjel za filologiju Sveučilište u Zadru -
55 Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 3,1
56 Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 3,7
57 Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju Sveučilište u Zadru 3,2
58 Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku Sveučilište u Zadru 2,7
59 Sveučilište u Zadru, Odjel za hrvatski jezik i književnost Sveučilište u Zadru -
60 Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilište u Zadru 1,4
61 Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilište u Zadru 3,7
62 Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku Sveučilište u Zadru -
63 Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilište u Zadru -
64 Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 1,8
65 Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest Sveučilište u Zadru -
66 Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 3,2
67 Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru 2,9
68 Sveučilište u Zadru, Odjel za ruski jezik i književnost Sveučilište u Zadru -
69 Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju Sveučilište u Zadru -
70 Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 3,4
71 Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijeske znanosti Sveučilište u Zadru -
72 Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije Sveučilište u Zadru -
73 Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel Sveučilište u Zadru 3,1
74 ADU: Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
75 AF: Arhitektonski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
76 AGR: Agronomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,4
77 ALU: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
78 EFZG: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,7
79 ERF: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
80 FBF: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 2,7
81 FER: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu 4,3
82 FFZG: Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 3,5
83 FKIT: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu 2,7
84 FOI: Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu 4,2
85 FPZ: Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu 2,5
86 FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3,6
87 FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 4,3
88 GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
89 GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu -
90 Građevinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
91 GRF: Grafički fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,7
92 Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu 3,8
93 KBF: Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
94 KIF: Kineziološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,3
95 MEF: Medicinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
96 MUZA: Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu -
97 PBF: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,3
98 PMF: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
99 Pravni fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,8
100 RGNF: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
101 SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1,3
102 SIMET: Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
103 SUMFAK: Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,1
104 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
105 TTF: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,0
106 Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu -
107 Filozofski fakultet Družbe Isusove Zagreb 3,8
108 Vojno učilište Petar Zrinski Zagreb -
109 Tehničko veleučilište Zagreb 3,1
110 Učiteljski fakultet Zagreb 4,2
111 Zdravstveno veleučilište Zagreb 4,3