Tip: Sveučilište: Fakultet:
Poz. Fakultet Sveučilište Ocjena
1 ADU: Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
2 AF: Arhitektonski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
3 AGR: Agronomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,4
4 ALU: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Zagrebu -
5 EFZG: Ekonomski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,7
6 ERF: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
7 FBF: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilište u Zagrebu 2,7
8 FER: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu 4,3
9 FFZG: Filozofski fakultet u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 3,5
10 FKIT: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu 2,7
11 FOI: Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu 4,2
12 FPZ: Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Zagrebu 2,5
13 FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3,6
14 FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 4,3
15 GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,3
16 GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu -
17 Građevinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
18 GRF: Grafički fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,7
19 Hrvatski studiji Sveučilište u Zagrebu 3,8
20 KBF: Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
21 KIF: Kineziološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2,3
22 MEF: Medicinski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu -
23 MUZA: Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu -
24 PBF: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,3
25 PMF: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu 3,9
26 Pravni fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 3,8
27 RGNF: Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu -
28 SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1,3
29 SIMET: Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
30 SUMFAK: Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,1
31 Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet Sveučilište u Zagrebu -
32 TTF: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu 4,0
33 Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu -
34 Učiteljski fakultet Zagreb 4,2