Tip: Sveučilište: Fakultet:
Poz. Fakultet Sveučilište Ocjena
1 Visoka škola za sigurnost Privatne visoke škole Zagreb 3,9
2 Visoko gospodarsko učilište Križevci -
3 Teološki fakultet 'Matija Vlačić Ilirik' Privatna sveučilišta Zagreb -
4 Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 4,3
5 Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 4,0
6 Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatna visoka škola za komunikacijski menadžment 4,3
7 Visoka tehnička škola u Bjelovaru Privatne visoke škole Bjelovar 3,8
8 Visoka tehnička škola u Puli Privatne visoke škole Pula -
9 IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb Privatne visoke škole Zagreb -
10 ACMT: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 3,9
11 RRiF Visoka škola za financijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb -
12 Visoka poslovna škola 'Libertas' Privatne visoke škole Zagreb 3,6
13 Visoka poslovna škola Utilus Privatne visoke škole Zagreb -
14 Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3,6
15 Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Privatne visoke škole Zagreb 3,8
16 Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos Privatne visoke škole Zagreb -
17 Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo Privatne visoke škole Zagreb 3,3
18 Visoko učilište EFFECTUS - visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4,2
19 VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Privatne visoke škole Zagreb 4,3
20 Zagrebačka Škola ekonomije i managmenta: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 4,3
21 Visoka škola za poslovanje i upravljanje 'Baltazar Adam Krčelić' Privatne visoke škole Zaprešić 3,1
22 Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira Split 4,3
23 Visoka poslovna škola Višnjan Visoka poslovna škola Višnjan -
24 Visoko evanđeosko teološko učilište Visoka učilišta Osijek -
25 Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold Zagreb -
26 Visoka škola Nikola Šubić Zrinski Zagreb -