Tip: Grad:
Varaždin

Prva gimnazija Varaždin

Objavljeno 22.05.2013 01:35 piše Srednja.hr

Prva gimnazija Varaždin sljedbenica je Gimnazije koju su u Varaždinu 1636. godine osnovali isusovci. Gimnazija je od svojih početaka nekoliko puta mijenjala ime i programe, no uvijek je bila žarište kulturnog i obrazovnog djelovanja. Tu su se školovale mnoge znamenite ličnosti, čija su djela ostavila trajan trag tijekom povijesnih razdoblja. Prva gimnazija Varaždin ponosna je na svoju tradiciju te čuva bogatu kulturu i baštinu škole, a istodobno uvodi inovacije, nove programe, suvremenu tehnologiju, potiče stvaralaštvo, otvorenost, uključenost i suradnju.

Škola je članica nekoliko međunarodnih mreža i partnerstva. Udružena smo škola UNESCO-a i Alpe AdriaCollegea. U školi se izvodi program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme), koji osobitu pozornost posvećuje međunarodnom razumijevanju i holističkom pristupu u nastavi, pružajući učenicima priliku da steknu vrhunska znanja i kompetencije iz šest znanstvenih područja te da nakon dvogodišnjeg školovanja steknu svjetski priznatu diplomu. Značajno je spomenuti da je škola i ECDL testni centar, kao i županijski centar izvrsnosti iz informatike.

Prva gimnazija Varaždin

U školsku godinu 2014/2015. Prva gimnazija Varaždin upisuje 8 razrednih odjela: tri opće gimnazije, jedan opće gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku, tri prirodoslovno-matematičke gimnazije i jedan jezične gimnazije. Osim upisa u 1. razred, upisujemo i jedan razred programa međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Program) za učenike nakon završenog 2. razreda srednje škole.

Aktivnost:

U školi se izvode tri nacionalna gimnazijska programa - opći, jezični i prirodoslovno-matematički te jedan međunarodni program. U školskoj godini 2013./2014. u Prvu gimnaziju Varaždin upisat će se oko 224 učenika u 8 odjela - četiri opća, tri prirodoslovno-matematička te jedan jezični odjel. Program međunarodne mature (IB), upisat će 28 učenika koji su završili 2. razred srednje četverogodišnje škole. U jednom razrednom odjelu u nacionalnom programu opće gimnazije izvodi se dvojezična nastava, tj. nastava djelomično na engleskom jeziku iz šest do osam predmeta. Tosu: likovnaumjetnost, povijest, geografija, biologija, kemija, fizika, informatika te etika.

Cilj dvojezične nastave je razvijanje sposobnosti razumijevanja i analiziranja kompleksnih tekstova te sposobnost vođenja rasprave na hrvatskom i engleskom jeziku. Njemački jezik također je popularan u školi te se u sklopu fakultativne nastave učenici pripremaju za polaganje njemačke jezične diplome (DSD-a), koju je do sada položilo više od 300 učenika škole. Posjedovanje njemačke jezične diplome omogućit će učenicima upis na fakultete u zemljama njemačkog jezičnog područja te kasnije bolj iposao i već umobilnost. Učenici općeg smjera mogu u drugom razredu odabrati još jedan izborni predmet, od kojih se nude strani jezici, informatika, prirodne znanosti - uključujući ekologiju, biokemiju, astronomiju, te društvene znanosti: psihologiju, sociologiju, komunikologiju.

Fakultativno učenici mogu odabrati programe kao što su ljudska prava, demokratsko građanstvo i europske integracije, nacrtna geometrija, crtanje i slikanje, biokemija, mikrobiologija, esperanto, ili nekiod 7 stranih jezika. Jezični program se od općeg programa razlikuje većim brojem sati prvog i drugog stranog jezika, a fakultativno učenici mogu slušati i treći strani jezik. Velika prednost je i mogućnost učenja francuskog jezika kao drugog stranog jezika, dok u 3. razredu učenici jezičnog smjera mogu slušati više sati stranog jezika umjesto fizike.

Prirodoslovno-matematički program ima značajnu tradiciju u školi, a namijenjen je učenicima koje zanima prirodoslovlje, tehnika i tehnologija, zbog pojačane satnice matematike i informatike dok se učenje drugog stranog jezika u B programu može odvijati kroz fakultativnu nastavu i njemačku jezičnu diplomu.

Dodatne aktivnosti u školi su: njemačka jezična diploma (DSD); ECDL diploma; literarno-scenska grupa, dramska družina „Theatron“, glazbena i likovna radionica; medijska grupa; grupe za očuvanje kulturne i prirodne baštine, debatni klub; ekološka grupa; izletnička družina; grupa naprednih programera; sudjelovanje u Hrvatskom otvorenom natjecanju iz informatike (HONI); sudjelovanje u Američkom otvorenom natjecanju iz informatike (ASCL); filmska i foto-grupa; mogućnost osnivanja tematskih učeničkih klubova; športski klub „Srednjoškolac“; rekreativna športska učenička grupa. Za učenike kojima treba pomoć u svladavanju gradiva, organizirana je dopunska nastava iz matematike, kemije, biologije i fizike, što je smanjilo korištenje plaćenih instrukcija, dok je za one koji žele znati više organizirana dodatna nastava iz istih predmeta. Otvorenost i partnerstvo s užom i širom zajednicom škola pokazuje suradnjom i realizacijom zajedničkih projekata s udrugama i institucijama, od gradskog muzeja, arhiva i knjižnice do fakulteta i škola u zemlji i inozemstvu.

Organiziraju se različite vrste tečajeva zavisno od interesa učenika; razni projekti s udrugama i institucijama mladih (AIESEC, VANIMA – VAFI, ISF); mnogobrojne stručne ekskurzije učenika; međunarodne razmjene sa školama u Sloveniji, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Slovačkoj, Španjolskoj i Portugalu; Interact klub – mogućnosti kratkoročne i dugoročne razmjene učenika; međunarodni projekti mobilnosti učenika i profesora (Comenius, Erasmus+); različiti i mnogobrojni nacionalni, lokalni ili školski projekti (u šk. god. 2013/2014. planirano čak 32 školska projekta, a i to se kontinuirano dopunjuje: Mirno more – zaklada FriedrichEbert, EU4Youth, Planska igra Lokalna samouprava – zaklada FriedrichEbert, Thelegendsuniteus, AIESEC YEC, InternationalPostcardSwap, Rankova riječ i riječ o Ranku, Učenici – mentori, projekti prevencije nasilja, smanjenja izostanaka, pomoći u učenju, …). Tijekom školske godine 2012./2013. na županijskim je natjecanjima sudjelovalo više od 300 natjecatelja, te osvojilo 38 prvih i 35 drugih i trećih županijskih mjesta. Na državnim je natjecanjima sudjelovalo 55 natjecatelja u 17 područja, a 12 na međunarodnim (osvojena brončana medalja na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi, zlatna medalja na Svjetskoj geografskoj olimpijadi, te 3 druga i jedno treće mjesto na finalu American ComputerScienceleague).

Prolaznost na državnoj maturi je 100%, dok 97% učenika upisuje jedan od fakulteta unutar svoja prva tri izbora. Nastava se izvodi u praktikumima te specijaliziranim učionicama koje su potpuno opremljene suvremenom tehnologijom. Svi razredi uključeni su u sustav e-dnevnika. Škola raspolaže s preko 200 prijenosnih računala. Rad se odvija u jednoj smjeni. Redovna nastava počinje u 7:30 sati i traje najkasnije do 14.05, nakon čega su organizirane fakultativna, dodatna i dopunska nastava te slobodne aktivnosti. Škola sada raspolaže s 9.000 m2 prostora u kojem se, osim učionica, nalaze i zajednički prostori stalno dostupni učenicima, kao što su višenamjenski prostor, kuhinja i blagovaonica, garderoba, bogata fizikalna i biološka zbirka, te čitaonica i knjižnica s 23.000 knjiga. Važno je spomenuti da je u školi organizirana zdrava, topla prehrana kako bi se učenici mogli baviti različitim aktivnostima i u poslijepodnevnim satima.

Opremljenost:

Prva gimnazija Varaždin djeluje u zgradi koja djelomično zadovoljava potrebe pedagoškog standarda 21.stoljeća. Ukupni radni prostor postojeće zgrade iznosi 7600m2 od čega 3500m2 starog dijela škole i 4100m2 novoizgrađenog dijela po modelu javno-privatnog partnerstva.. Osim navedenog, a dislocirano od glavne zgrade, za nastavu TZK izgrađena je dvorana površine 1200 m2.

Školu polazi 990 učenika i rad u novom dijelu zgrade u potpunosti odgovara potrebama i zahtjevima kvalitete obrazovanja, a pogotovo njihovog stvaralačkog i kreativnog rada. Škola radi u jednoj smjeni, od ponedjeljka do petka. Prije tri godine Škola je svoju djelatnost proširila na po dva dislocirana razredna odjela opće gimnazije u Novom Marofu i Ludbregu u generaciji, tako da sada izvodimo nastavu u 2., 3. i 4. razredu na svakoj lokaciji. Nastava se odvija u specijaliziranim učionicama i praktikumima i svi su zadovoljavajuće kvadrature s obzirom na broj učenika u razredu. U starom dijelu postoji 29 učionica, te tri manja kabineta.

Dogradnjom je učenički prostor poboljšan, tako da manje učionice u staroj zgradi služe kao učionice za rad s manjom grupom učenika te kao kabineti za profesore (6), dok su u dogradnji napravljene standardne učionice/praktikumi od 60-80m2. Osim zajedničkih prostorija (velikog ulaznog prostora, knjižnice/čitaonice, sobe za više namjena, blagovaone i garderobe) u funkciji je 18 novih učionica, od kojih 7 praktikuma (za fiziku, biologiju, informatiku i likovnu umjetnost) te 11 specijaliziranih učionica za strane i klasične jezike, likovnu i glazbenu umjetnost. Podrumski prostor Gimnet na raspolaganju je za korištenje Vijeća učenika prema njihovim potrebama i predviđenim događanjima.

Dogradnjom je učenički prostor poboljšan, tako da manje učionice u staroj zgradi služe kao učionice za rad s manjom grupom učenika te kao kabineti za profesore (6), dok su u dogradnji napravljene standardne učionice/praktikumi od 60-80m2. Osim zajedničkih prostorija (velikog ulaznog prostora, knjižnice/čitaonice, sobe za više namjena, blagovaone i garderobe) u funkciji je 18 novih učionica, od kojih 7 praktikuma (za fiziku, biologiju, informatiku i likovnu umjetnost) te 11 specijaliziranih učionica za strane i klasične jezike, likovnu i glazbenu umjetnost. Podrumski prostor Gimnet na raspolaganju je za korištenje Vijeća učenika prema njihovim potrebama i predviđenim događanjima.

U postojećim uvjetima vodi se stalna briga o opremljenosti praktikuma u skladu s potrebama suvremene nastave. Za sve stručne aktive opremljene su sobe za profesore u kojima se nalaze fotokopirni aparati, koji su ujedno pisači i skeneri, ukupno njih 13 u najmu kako bi se smanjili troškovi kopiranja i održavanja malih pisača. Također, svaki je stručni aktiv u svojim učionicama opremljen projektorima montiranim na stropovima, te prijenosnim ili stolnim računalima. Osim računalne opreme, praktikumi za strane jezike opremljeni su cd-playerima, a svi zajedno i manjim brojem grafoskopa za slučajeve kada se oni još mogu iskoristiti u nastavi. Dio učionica opremljen je AV ormarima s TV prijemnicima i videorekorderima, no, zbog napretka tehnologije, sve se manje koriste. Škola raspolaže s 9 interaktivnih ploča u različitim praktikumima, koje se intenzivno koriste. Također i odgovarajućim brojem digitalnih fotoaparata i kamera, te 5 laserskih pisača u boji za specijalne namjene i potrebe. U svakoj se prostoriji škole u starom i novom dijelu nalazi mrežni priključak za lokalnu mrežu i pristup Internetu.Svi razredni odjeli su u sustavu e-dnevnika.

Prva gimnazija Varaždin Petra Preradovića 14 42000 Varaždin OIB 41524139511 Telefon: (+385)042/302-122 Fax: (+385)042/320-420 E-mail: gimnazija-varazdin@skole.t-com.hr Web: www.gimnazija-varazdin.hr


Izračun bodova za upis u srednje škole na Srednja.hr IZRAČUNAJ SVOJE BODOVE!

Glasova: 1 Ocjena: 4,3

Ocjene

5,0
Kvaliteta nastave
5,0
Opremljenost učionica
5,0
Knjižnica
5,0
Izvannastavne aktivnosti
5,0
Dostupnost interneta
5,0
Prostori za druženje
5,0
Mogućnosti zapošljavanja
5,0
Preporuka upisa

Pregled ocjena za prijašnje školske godine

Broj glasova: 3 | Ocjena: 4,4
2014 / 2015
Broj glasova: 11 | Ocjena: 4,5
2013 / 2014
Broj glasova: 67 | Ocjena: 4,0
2012 / 2013

Profesori

# Ime i prezime Škola Predmet Grad Ocjena
1 Zdenko Antolković Prva gimnazija Varaždin Informatika Varaždin 3,7
2 Krešimir Bajer Prva gimnazija Varaždin Tjelesna i zdravstvena kultura Varaždin 4,3
3 Vesna Bakšaj Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 3,0
4 Bojan Banić Prva gimnazija Varaždin Informatika Varaždin 3,9
5 Bojana Barlek Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 4,5
6 Jurica Barulek Prva gimnazija Varaždin Povijest Varaždin 3,8
7 Jasminka Bešenić Ivančić Prva gimnazija Varaždin Francuski jezik Varaždin 2,6
8 Biserka Bogadi Prva gimnazija Varaždin Biologija Varaždin 1,7
9 Nevenka Bunić Prva gimnazija Varaždin Njemački jezik Varaždin 4,2
10 Krunoslav Burek Prva gimnazija Varaždin Vjeronauk Varaždin 4,1
11 Višnja Burek Prva gimnazija Varaždin Likovna umjetnost,povijest Varaždin 1,8
12 Rosana Cepanec Prva gimnazija Varaždin Glazbena umjetnost Varaždin 4,6
13 Đurđica Cesar Prva gimnazija Varaždin Povijest Varaždin 3,8
14 Ivica Cikač Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 4,0
15 Đurđica Cvjetko Prva gimnazija Varaždin Hrvatski i njemački jezik Varaždin 2,0
16 Renata Čelik Prva gimnazija Varaždin Pedagogija Varaždin 2,9
17 Ćiril Čoh Prva gimnazija Varaždin Logika,Filozofija Varaždin 4,5
18 Tihana Čus Prva gimnazija Varaždin Kemija Varaždin 4,4
19 Stanko Divjak Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 4,5
20 Dražen Dragović Prva gimnazija Varaždin Etika, Sociologija, Filozofija i Politika i gospodarstvo Varaždin 4,3
21 Milada Erhatić Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 4,3
22 Marta Fajfarić Prva gimnazija Varaždin Psihologija Varaždin 4,3
23 Nada Flegar Prva gimnazija Varaždin Kemija Varaždin 4,0
24 Željko Funda Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 3,2
25 Ivana Gložinić Prva gimnazija Varaždin Latinski jezik Varaždin 3,9
26 Tajana Golub Mendaš Prva gimnazija Varaždin Kinematikaatika Varaždin 4,0
27 Ana Grozdanić Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 4,2
28 Rajko Guščić Prva gimnazija Varaždin Latinski,Povijest Varaždin 1,1
29 Marina Halamek Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 4,1
30 Siniša Horvat Prva gimnazija Varaždin Povijest Varaždin 3,0
31 Stanislav Husak Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 3,1
32 Vesna Janić Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 3,2
33 Helena Kanešić Prva gimnazija Varaždin Fizika Varaždin 4,3
34 Slavica Kelemen Prva gimnazija Varaždin Glazbena umjetnost Varaždin 4,3
35 Ksenija Kipke Horvat Prva gimnazija Varaždin Likovna umjetnost Varaždin 4,0
36 Lidija Klampfl Prva gimnazija Varaždin Kemija Varaždin 4,3
37 Sanja Koprek Prva gimnazija Varaždin Logika, Etika Etika,logika,hrvatski jezik Varaždin 4,2
38 Vlatka Kranjčec Prva gimnazija Varaždin Biologija Varaždin 3,7
39 Hrvoje Kristan Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 4,5
40 Antun Kučak Prva gimnazija Varaždin Kemija Varaždin 4,1
41 Lovorka Kučak Prva gimnazija Varaždin Biologija i Kemija Varaždin 2,6
42 Karmen Kunović-Martić Prva gimnazija Varaždin Geografija Varaždin 1,8
43 Ivan Lajnvaš Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 4,3
44 Ivan Lončar Prva gimnazija Varaždin Povijest Varaždin 4,5
45 Ksenija Mađarić Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 3,2
46 Dragica Marčec Prva gimnazija Varaždin Geografija Varaždin 3,6
47 Marko Marković Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 2,0
48 Josip Matečak Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 2,0
49 Amata Mesek Prva gimnazija Varaždin Glazbena umjetnost Varaždin 2,4
50 Dinko Meštrović Prva gimnazija Varaždin Fizika Varaždin 3,9
51 Ljiljana Mikinović Prva gimnazija Varaždin Njemački i francuski jezik Varaždin 3,0
52 Filip Novosel Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 2,8
53 Vesna Novosel-Martinić Prva gimnazija Varaždin Informatika Varaždin 1,1
54 Josip Orešković Prva gimnazija Varaždin Fizika Varaždin 3,6
55 Dražen Ostović Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 3,9
56 Željka Pačalat Prva gimnazija Varaždin Psihologija Varaždin 4,3
57 Marko Petric Prva gimnazija Varaždin Fizika Varaždin 4,1
58 Iva Pintarić Mandić Prva gimnazija Varaždin Likovna umjetnost Varaždin 3,7
59 Lidija Pupić-Lekić Prva gimnazija Varaždin Tjelesna i zdravstvena kultura Varaždin 2,1
60 Krunoslav Rukelj Prva gimnazija Varaždin Geografija Varaždin 4,3
61 Tatjana Ruža Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 4,3
62 Dunja Sačić Prva gimnazija Varaždin Njemački jezik Varaždin 4,7
63 Anica Sakač Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 3,5
64 Vinka Sambolec-Škerbić Prva gimnazija Varaždin Kemija, biologija Varaždin 4,5
65 Zdenko Sekelj Prva gimnazija Varaždin Tjelesna i zdravstvena kultura Varaždin 4,4
66 Željko Španić Prva gimnazija Varaždin Fizika Varaždin 1,4
67 Nada Šprem Prva gimnazija Varaždin Sociologija, Politika i gospodarstvo Varaždin 1,1
68 Miljenka Štimec Prva gimnazija Varaždin Hrvatski jezik Varaždin 4,1
69 Štefica Tam Prva gimnazija Varaždin Matematika Varaždin 4,3
70 Marijana Tomašić Hirš Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik/Njemački jezik Varaždin 4,7
71 Štefica Tomašković Prva gimnazija Varaždin Povijest, astrologija i botanika Varaždin 4,6
72 Marija Toplišnjak Prva gimnazija Varaždin Vjeronauk Varaždin 3,0
73 Marina Trenka Prva gimnazija Varaždin Engleski jezik Varaždin 3,9
74 Martina Vidović Prva gimnazija Varaždin Biologija Varaždin 4,3
Dodaj profesora

Informacije:

Grad:
Varaždin

Kontakt:


Događaji:

Nisu pronađeni događaji za navedeno razdoblje.


Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.