FAKULTET SVEUČILIŠTE OCJENA
Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 5
Visoka škola za ekonomiju, upravljanje i poduzetništvo Nikola Šubić Zrinski Privatne visoke škole Zagreb 5
Visoka škola za sigurnost Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 5
MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 5
Visoka poslovna škola ‘Libertas’ Privatne visoke škole Zagreb 4.88
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 4.88
PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 4.88
RIT Croatia: Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju Privatne visoke škole Zagreb 4.81
Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4.79
Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 4.66
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru 4.5
Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 4.5
Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo Privatne visoke škole Zagreb 4.17
VSITE: Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu Privatne visoke škole Zagreb 4.13
Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 4.06
Sveučilište u Zadru Sveučilište u Zadru 3.94
Veleučilište Baltazar Privatne visoke škole Zaprešić 3.92
FPZG: Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu 3.89
Sveučilište u Zadru, Odjel za ruski jezik i književnost Sveučilište u Zadru 3.88
Veleučilište u Bjelovaru Privatne visoke škole Bjelovar 3.78
Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA Privatne visoke škole Zagreb 3.76
Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Sveučilište u Zadru 3.67
Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju Sveučilište u Zadru 3.61
Veleučilište Velika Gorica Privatna veleučilišta Velika Gorica 3.6
Zagrebačka škola ekonomije i managementa: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 3.56
RRiF Visoka škola za financijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 3.5
Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilište u Osijeku 3.5
GFV: Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilište u Zagrebu 3.44
IGBS: Međunarodna diplomska škola za poslovno upravljanje Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 3.25
Sveučilište u Zadru, Odjel za povijesti umjetnosti Sveučilište u Zadru 3.22
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju Sveučilište u Zadru 3.19
Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije Sveučilište u Zadru 3.13
Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru 2.89
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku Sveučilište u Zadru 2.88
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci 2.88
GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 2.79
Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku Sveučilište u Zadru 2.69
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilište u Zadru 2.67
GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.56
FSB: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb Sveučilište u Zagrebu 2.08
Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju Sveučilište u Zadru 2.03
Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku Sveučilište u Zadru 1.88
Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu 1.88
Učiteljski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1.75
Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel Sveučilište u Zadru 1.63
Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju Sveučilište u Zadru 1.56
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilište u Zadru 1.22
SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 1
VPS: Visoka poslovna škola Višnjan Visoka poslovna škola Višnjan 1
Sveučilište u Puli, Sveučilišni preddiplomski studij Znanost o moru Sveučilište Juraja Dobrile u Puli 1
1 2