POPULARNE INSTITUCIJE

Osnovna Srednja Fakultet
# Škola Grad Ocjena
1 OŠ Vjenceslava Novaka Zagreb 5
2 OŠ Mijat Stojanović Babina Greda 5
3 OŠ BRAĆE RADIĆA PAKRAC Pakrac 5
4 OŠ NOVSKA Novska 5
5 OŠ POLIČNIK Poličnik 5
6 OŠ Lipik Lipik 4.88
7 OŠ KRUNE KRSTIĆA – ZADAR Zadar 4.88
8 OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA Zagreb-Susedgrad 4.75
9 OŠ LIPOVAC Lipovac 4.63
10 OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ Slavonski Brod 4.63
11 OŠ GROHOTE Grohote 4.63
12 OŠ MATE LOVRAKA Veliki Grđevac 4.5
13 OŠ SLAVKA KOLARA Kravarsko 4.5
14 OŠ Antuna Mihanovića Osijek 4.5
15 OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA Zagreb 4.38
16 OŠ SUHOPOLJE Suhopolje 4.38
17 OŠ JOŽE ŠURANA Višnjan 4.38
18 OŠ MILANA LANGA Bregana 4.31
19 OŠ Izidora Kršnjavoga Zagreb 4.25
20 OŠ KLINČA SELA Jastrebarsko 4.25
# Fakultet Sveučilište Ocjena
1 Visoka škola za sigurnost Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 5
2 Zagrebačka škola ekonomije i managementa: ZŠEM Privatne visoke škole Zagreb 5
3 Visoka škola za ekonomiju, upravljanje i poduzetništvo Nikola Šubić Zrinski Privatne visoke škole Zagreb 5
4 GRADST: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilište u Splitu 5
5 MEFST: Medicinski fakultet u Splitu Sveučilište u Splitu 5
6 Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju Sveučilište u Zadru 5
7 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 5
8 Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo Privatne visoke škole Zagreb 4.81
9 Visoka poslovna škola ‘Libertas’ Privatne visoke škole Zagreb 4.81
10 GEOF: Geodetski fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 4.81
11 Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo Privatne visoke škole Zagreb 4.79
12 Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju Sveučilište u Zadru 4.75
13 Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju Sveučilište u Zadru 4.75
14 Veleučilište VERN Privatna veleučilšta Zagreb 4.67
15 Visoka poslovna škola Zagreb Privatne visoke škole Zagreb 4.5
16 Edward Bernays prva visoka škola za komunikacijski menadžment Privatne visoke škole Zagreb 4.5
17 SFZG: Stomatološki fakultet Zagreb Sveučilište u Zagrebu 4.5
18 PMFST: Prirodoslovno-matematički fakultet Split Sveučilište u Splitu 4.33
19 Visoka poslovna škola Utilus Privatne visoke škole Zagreb 4.13
20 Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i iberomanske studije Sveučilište u Zadru 4.06