[ZADATAK DANA] Odgonetnite što predstavlja i čemu je služio povijesni predmet sa slike

Na državnoj maturi iz povijesti, natjecanjima pa čak i na običnim školskim ispitima iz tog predmeta, nisu rijetkost slikovni zadaci. Nedavno imali zadatak iz likovne umjetnosti, u kojemu je trebalo prepoznati autora i ime djela, a sada imamo sličan baš iz povijesti.

Ponuđene su vam četiri fotografije, a na svakoj od njih nalazi se jedan povijesni predmet. Vaš zadatak je odgonetnuti o kojem je predmetu riječ, odnosno čemu je on nekada služio.

Rješenje prošlog zadatka dana

Budući da se često smijemo Amerikancima kada ne znaju na karti Europe imenovati pojedine zemlje, u prošlom zadatku dana pitali smo vas da na slijepoj karti imenujete četiri afričke zemlje.

Točni odgovori su: A) Čad; B) Južni Sudan; C) Mali; D) Gvineja

Odgovori