Vijesti

Geografija koja se piše na državnoj maturi izborni je predmet, a ispitni katalog usklađen je s odobrenim četverogodišnjim Nastavnim planom i programom za Geografiju u gimnazijama. Evo što pristupnike mature u školskoj godini 2016./2017. očekuje na ispitu iz ovog predmeta.

[Matura '17]  Evo što očekuje ovogodišnje pristupnike mature iz Geografije

Ispit iz Geografije sastoji se od dviju ispitnih knjižica. U objema se ispitnim knjižicama podjednako ispituju geografska znanja i geografske vještine.

U zadatcima u kojima se ispituju geografska znanja provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna i može odrediti i objasniti geografske činjenice i generalizacije, do se u zadatcima u kojima se ispituju geografske vještine provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna i može upotrebljavati geografske karte te geografske statističke i grafičke metode u interpretaciji prostornih pojava i procesa.

Provjeravaju se znanje i vještine iz četiri područja

Dostignute razine znanja i vještine pristupnika provjeravaju se u područjima fizičke geografije, društvene geografije, regionalne geografije i geografije Hrvatske.

Primjerice, na području fizičke geografije od pristupnika se očekuje da ima dovoljno razvijeno geografsko znanje da može analizirati građu zemlje i sastav litosfere, definirati osnove kartografske pojmove te klasificirati tla i povezati ih s bioklimatskim zajednicama. Vještine koje mora imati jest znati izračunati razlike u pojasnim vremenima, upotrebljavati mjerilo te primjerice imenovati i analizirati osnovne endogene i egzogene procese i oblike uz pomoć crteža i fotografija te isječaka topografskih i tematskih karata.

S područja društvene geografije moguća su pitanja o oblicima granama prometa, razvoju i obilježju sekundarnih djelatnosti, kao i pitanja o razmještaju stanovništva na zemlji i slična pitanja ovakve vrste.

Kada je riječ o regionalnoj geografiji svijeta pristupnik bi trebao moći, primjerice, analizirati procese društveno-gospodarske tranzicije, analizirati asimetričnost razvoja svijeta te povezati prirodna i društvena obilježja Zemlje i smjestiti ih u prostor i na geografsku kartu.

Posljednje područje ispitivanja je geografija Hrvatske, a s tog područja pristupnik, primjerice, mora poznavati proces litoralizacije na primjeru Jadranskog mora, opisati razvoj urbane mreže i nodalno-funkcionalne organizaciju prostora te znati izračunati odrednice prirodnog, prostornoga i općeg kretanja stanovništva.

76 zadataka, 120 minuta pisanja

Ispit se sastoji od dvaju ispitnih knjižica koje sadržavaju 76 zadataka, putem kojih pristupnik može ostvariti maksimalno 100 bodova. Iz svakog područja ispitivanja jednak je broj zadataka, a svaki od njih donosi 25 bodova.

[Matura '17]  Evo što očekuje ovogodišnje pristupnike mature iz Geografije

Prva ispitna knjižica sadržava 40 zadataka višestrukog izbora, a po je 10 zadataka iz svakog od četiri područja ispitivanja.

Druga ispitna knjižica sadržava 36 zadataka otvorenog tipa, po devet zadataka iz svakog područja ispitivanja. Od toga je 16 zadataka kratkoga odgovora koji donose jedan bod, 16 zadataka kratkoga odgovora koji donose dva boda i četiri zadatka produženoga odgovora koji donose najviše tri boda.

Ukupno trajanje ispita je 120 minuta bez stanke.

Kvizove s pitanjima koja su se pojavljivala na državnoj maturi iz geografije možete riješiti na ovoj poveznici.


Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.