Vijesti

Jedan od predmeta mature u koji se od ove godine uvode promjene jest i Psihologija. Ovaj je predmet na državnoj maturi obavezan, ukupno je na njemu 45 zadataka, a piše se 80 minuta.

[Matura '17] Provjerite kako će od ove godine izgledati ispit mature iz Psihologije

Novosti su da je od ove godine u ispitnu knjižicu iz psihologije dodan jedan obrazovni ishod, dok je na samom ispitu povećan broj zadataka višestrukoga izbora. Tih je zadataka sada 20 i donose 20 bodova.

Smanjen je broj zadataka kratkoga odgovora. Njih će biti 19 i donose 38 bodova. Isti je ostao udio pojedinih područja ispitivanja s obzirom na ukupan broj pitanja, ali je promijenjen s obzirom na broj bodova. Smanjen je ukupan broj bodova na 76.

Ispituje se znanje iz čak 9 različitih područja psihologije

Ispitni katalog usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Psihologiju u gimnazijama. Ispitom iz Psihologije provjerava se dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika u sljedećim područjima: Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost, Biološke osnove ponašanja, Osjeti i percepcija, Emocije i motivacija, Pamćenje i učenje, Inteligencija i stvaralaštvo, Razvojna psihologija, Ličnost i psihički poremećaji te Socijalna psihologija.

Od pristupnika se tako očekuje da zna, odnosno može, primjerice, opisati povijesni razvoj psihologije te navesti osobe važne u povijesti psihologije, razlikovati funkcije pojedinih stanica u živčanome sustavu, opisati poremećaje u radu osjetnih sustava, objasniti nastanak i funkciju tjelesnih promjena kod emocije, usporediti različite metode (mehanizme) učenja.

Kandidati bi trebali znati objasniti promjene u inteligenciji tijekom života, vrjednovati različite metode i tehnike ispitivanja ličnosti, objasniti razliku između normalnoga i psihički poremećenoga ponašanja te, primjerice, razlikovati stavove, stereotipe i predrasude.

45 zadataka u 80 minuta

Iako je vremenski jedinstvena cjelina, ispit se sastoji od četiriju ispitnih područja:

1. Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost
2. Biološke osnove ponašanja; Osjeti i percepcija; Emocije i motivacija
3. Pamćenje i učenje; Inteligencija i stvaralaštvo
4. Razvojna psihologija; Ličnost i psihički poremećaji; Socijalna psihologija.

U prvoj se ispitnoj cjelini nalazi pet pitanja, u drugoj 15, u trećoj 10 i u posljednjoj, četvrtoj cjelini 15 je pitanja. Ukupno, na ispitu je 45 pitanja. Što se tiče vrste zadataka, na ovom ispitu pristupnici će naići na tri različite: zadatci višestrukog izbora, zadatci kratkoga odgovora i zadatci produženog odgovora.

Na ispitu je moguće ostvariti maksimalno 76 bodova, a vrijeme pisanja je 80 minuta, bez stanke.

Kvizove državne mature iz psihologije možete riješiti ovdje.


Samo prijavljeni korisnici mogu ostavljati komentare.

Prijava | Registracija
Nema događaja za prikaz.